Lobo Stiftelsen gir hovedsakelig støtte til enkeltprosjekter, men kan også inngå et langsiktige samarbeid. I valg av prosjekter legger vi vekt på formål, planer og ikke minst menneskene bak. Mye av vårt arbeide er rettet mot ildsjeler som brenner for noe som kan gi et positivt løft for andre. I Lobo Stiftelsen finner vi selv frem til prosjektene vi støtter og tar i utgangspunktet ikke imot søknader.

 

Under ser du noe av bredden i våre tildelinger og støtteprosjekter:

Eksempler på prosjekter

mangoskolen

Mangoskolen

Lobo Stiftelsen har i flere år vært en viktig støttespiller til utvikling av Mangoskolen (The Mango Tree Learning Center) nær Jinja i Uganda. Mangoskolen har 290 barn i alder 4 til 15 år og prioriterer barn fra de fattigste familiene som ikke kan betale skolepenger på andre skoler. Drivkraften bak skolen er ugandisk/svenske Jessica Norrby. Lobo Stiftelsen har sammen med to andre familier finansiert bygging av skolen og er nå med å finansiere driften. Støtten vår kanaliseres gjennom den norske stiftelsen HUG som vi har samarbeidet godt med i flere år.

hugstiftelsen.no

mangoskolen

Mangoskolen

Lobo Stiftelsen har i flere år vært en viktig støttespiller til utvikling av Mangoskolen (The Mango Tree Learning Center) nær Jinja i Uganda. Mangoskolen har 290 barn i alder 4 til 15 år og prioriterer barn fra de fattigste familiene som ikke kan betale skolepenger på andre skoler. Drivkraften bak skolen er ugandisk/svenske Jessica Norrby. Lobo Stiftelsen har sammen med to andre familier finansiert bygging av skolen og er nå med å finansiere driften. Støtten vår kanaliseres gjennom den norske stiftelsen HUG som vi har samarbeidet godt med i flere år.

hugstiftelsen.no

Hjertestipend/ Mappeløs

Hjertestipend deles ut til barn og unge som brenner for musikk, men som har ulike utfordringer som gjør at de ellers ikke har mulighet til å delta på denne fritidsaktiviteten. Hjertestipend skal gi mestringsfølelse, glede og en følelse av å være innenfor, ikke utenfor. Hjertestipend deles ut av det ideelle foretaket Mappeløs, og i regi av Poprommet. Poprommet er en privat musikkskole startet av Venke Knutsen.

mappeløs.no/vare-prosjekter/hjertestipend

Mappelos-Hjertestipend
Mappelos-Hjertestipend

Hjertestipend/ Mappeløs

Hjertestipend deles ut til barn og unge som brenner for musikk, men som har ulike utfordringer som gjør at de ellers ikke har mulighet til å delta på denne fritidsaktiviteten. Hjertestipend skal gi mestringsfølelse, glede og en følelse av å være innenfor, ikke utenfor. Hjertestipend deles ut av det ideelle foretaket Mappeløs, og i regi av Poprommet. Poprommet er en privat musikkskole startet av Venke Knutsen.

mappeløs.no/vare-prosjekter/hjertestipend

hdi3

Health Development International (HDI)

Lobo Stiftelsen har i flere omganger støttet den norske legen Anders Seim og hans organisasjon HDI. Utgangspunktet var utryddelse av guineaorm, nå er fokuset rettet mot å forebygge kvinners skader og død i forbindelse med fødsel. HDI har med beskjedne midler oppnådd meget imponerende resultater og stor anerkjennelse for sitt arbeid.  

hdi.org

hdi3

Health Development International (HDI)

Lobo Stiftelsen har i flere omganger støttet den norske legen Anders Seim og hans organisasjon HDI. Utgangspunktet var utryddelse av guineaorm, nå er fokuset rettet mot å forebygge kvinners skader og død i forbindelse med fødsel. HDI har med beskjedne midler oppnådd meget imponerende resultater og stor anerkjennelse for sitt arbeid.  

hdi.org

Skravlekopp

Skravlekopp er en folkebevegelse for raushet, inkludering og flere menneskemøter. Det er en innovativ, enkel og virkningsfull måte å redusere ensomhet på. Skravlekopp er startet av musiker, ildsjel og gründer Venke Knutsen.

skravlekopp.no

Skravlekopp2
Skravlekopp2

Skravlekopp

Skravlekopp er en folkebevegelse for raushet, inkludering og flere menneskemøter. Det er en innovativ, enkel og virkningsfull måte å redusere ensomhet på. Skravlekopp er startet av musiker, ildsjel og gründer Venke Knutsen.

skravlekopp.no