Navnet Lobo er opprinnelig en forkortelse for Lorentzen Bokindustri, et selskap som Odd Lorentzen startet i 1946, med god støtte fra fangevenner fra krigen. Man engasjerte seg tidlig i sosiale tiltak både ovenfor egne ansatte og eksternt. Virksomheten begynte som et lite bokbinderi, men Lobo utviklet seg også til andre grafiske områder. Familien Lorentzen valgte å selge den grafiske virksomheten i 2008, men beholdt rettighetene til Lobo-navnet.

 

Lobo Stiftelsen er en sammenslåing av to allmennyttige stiftelser som sønnene til Odd Lorentzen hadde opprettet tidligere og representerer en videreføring av et langvarig samfunnsengasjement i familien. Og stafettpinnen går videre. I dag er barnebarna til Odd Lorentzen aktive i Lobo Stiftelsen.