Formålet til Lobo Stiftelsen er:

 

Å støtte tiltak som kan bidra til et bedre samfunn eller tilværelse for noen i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
Tiltakene kan være innenfor humanitær og sosial virksomhet, forskning, utdannelse, miljø og kultur.

 

Formålet åpner for ulike prosjekter, men vi prioriterer årlig hovedområder som vi ønsker å engasjere oss i.

 

Vi ønsker å bidra til en positiv forskjell for noe eller noen i samfunnet. Vi kaller det for næring til endring. Med næring mener vi det surstoffet som skal bidra til endring: Tillit, inspirasjon, støtte og kapital.

Med endring mener vi en positiv forskjell for noe eller noen i samfunnet.

 

Lobo Stiftelsen samarbeider med og finansieres hovedsakelig av investeringsselskapet Stratel AS som er eid av familien Lorentzen.